Privacy verklaring

Privacy protocol Magda Daniels

Magda Daniels heeft gegevens van u opgeslagen om te gebruiken. Hieronder laat ik weten wat wij met deze gegevens doen.

1. Welke gegevens worden opgeslagen?
2. Waarom worden de gegevens opgeslagen?
3. Waar worden de gegevens opgeslagen?
4. Met wie worden de gegevens gedeeld?
5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
6. De veiligheid van de gegevensopslag

1. Welke gegevens worden opgeslagen
Magda Daniels is een administratiekantoor. Wij hebben gegevens nodig voor de administratie en de opgave van belastingen. Deze gegevens worden opgeslagen.- NAW gegevens van het bedrijf en de eigenaar(en)
– Inlog gegevens voor de belastingdienst
– NAW van de fiscale partner
– Gegevens van het personeel van bedrijven waarvoor wij de salarisadministratie doen.

2. Waarom worden de gegevens opgeslagen
De gegevens worden opgeslagen omdat zij steeds weer gebruikt worden voor onze eigen administratie en voor de opgave bij de belastingdienst. De gegevens die betrekking hebben op de identificatie van een bedrijf en voor de personeelsadministratie zijn verplicht om te bewaren.

3.Waar worden de gegevens opgeslagen?
Voor de opslag van gegevens maken wij gebruik van verschillende media:- NAW gegevens van onze klanten worden opgeslagen op de harde schijf van de PC
– Administratiegegevens worden opgeslagen in OneDrive van Microsoft
– Klanten kiezen daarnaast zelf voor diverse (administratie)software om gegevens aan te leveren en op te slaan
– Daarnaast worden gegevens opgeslagen in software. Wij gebruiken hiervoor de gratis software van de belastingdienst, de salaris- administratiesoftware van Exact en de opgave inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting KPB van WolterKluwer.
– Uitwisseling van gegevens doen wij met Outlook van Microsoft en ons eigen email adres @magdadaniels.nl. De host hiervan is CCC Hosting.Voor de opslag en uitwisseling van gegevens maakt Magda Daniels geen gebruik van de smartphone of andere mobiele apparaten.

4. Met wie worden gegevens gedeeld?
Magda Daniels gaat nooit gegevens met derden delen. Onze softwareleveranciers mogen de gegevens die in de software opgeslagen is nooit voor zich zelf gebruiken.

5. Hoe lang worden de gegevens bewaard:
– Gegevens die Magda Daniels nodig heeft voor de eigen administratie worden bewaard volgend de wettelijke bewaartermijn.
– Gegevens van klanten die nodig zijn voor de opgave van belastingen worden bewaard zolang nog een belastingaangifte gedaan moet worden
– De naam van een klant, startdatum en einddatum van de zakelijk relatie worden bewaard zolang Magda Daniels als bedrijf actief is. Dit om over een langere termijn de zakelijk relaties te kunnen monitoren.

6. De veiligheid van de gegevensopslag
De PC’s van Magda Daniels en de verbindingen met software zijn beveiligd met standaard veiligheid protocollen. Voor de uitwisseling van gegevens met de belastingdienst heeft Magda Daniels een veiligheidscertificaat op het hoogste niveau – PKI overheidscertificaat.Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen (administratie)software en de dataverbindingen.