Wettelijke verplichtingen

De wettelijke verplichtingen van een boekhouder

De jaarrekening is opgemaakt en het concept van de belastingaangifte wordt met de ondernemer besproken.  Het gesprek draait vaak om de vraag: “wat is er met het geld gebeurd?”.  De wettelijke verplichting van een boekhouder houd in dat wij het verhaal achter deze vraag kunnen uitleggen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme Wwft verplicht ons als boekhouder om de geldstromen van een klant te kennen en (een vermoeden van) illegale transacties te melden.  Op hoofdlijnen is de ondernemer zelf verantwoordelijke voor zijn administratie, maar sinds 2016 mogen wij ons als boekhouder niet meer achter deze verantwoordelijkheid verschuilen.

Dat is ook de reden dat wij van alle klanten een uittreksel van de KvK vragen, een kopie van het ID-bewijs en een kopie van de (zakelijk) bankrekening.